Nytt nummer av Lisetten

Ni som är medlemmar i Lisa har nu fått nummer 3/4 av Lisetten i brevlådan. Temat är ”Grammatik – älskad och hatad”. I den kan du bl.a. läsa:

  • om vilka som sitter i vår nya styrelselisetten3-16
  • en intervju med Sara Lövestam om grammatik
  • ”Vikten av tidiga språk- och kunskapsutvecklande insatser i förskolan” av Anniqa Sandell Ring
  • en intervju med Jim Cummins
  • ”Grammatik i egen rätt” av Tomas Riad
  • ”Inte utan grammatik” av Dorota Lubiñska
  • ”Att hitta mönster i språket – en viktig del av grammatiken” av Linnéa Rosengren

Om du inte är medlem men ändå vill ha tidningen kan du beställa den här.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nyanlända elevers lärande

Välkomna till en eftermiddag med fokus kring nyanlända elever och svenska som andraspråk.

Speciellt inbjudna: Riksförbundet Lärare i svenska som andraspråk

Lyssna på Tiia Ojjala, lärare, författare och föreläsare med lång erfarenhet av att arbeta med nyanlända.
Få tips och smakprov på nya läromedel, speciellt framtagna för nyanlända elever och för svenska som andraspråk.

När: Torsdagen den 13 oktober kl. 16.00-18.00

Var: Göteborgs City Konferens

Anmäl dig här >>

När: Torsdagen den 20 oktober kl. 16.00-18.00

Var: 7A Strandvägen i Stockholm

Anmäl dig här >>

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nätverksmöte för ämneslärarföreningar 6 oktober 2016

Föreningen Norden bjuder till nätverksmöte för samverkande ämneslärarföreningar. Föreningen utvecklar en helt ny modell för samarbete mellan utbildningsaktörer, därsamverkande föreningar och medlemmar kan få tillgång till ett bredare utbud av aktuella seminarier och kurser samt tillgång till ett förstärkt nätverk av utbildningsaktörer i Sverige, Norden samt i dess grannregioner som Östersjöregionen och Arktis.

Datum: Torsdagen 6 oktober 2016 Tid: 17:30-20:30 Plats: Drottninggatan 30, Stockholm

Läs programmet och hur du anmäler dig här: inbjudan-amneslararforeningar-6-oktober.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Inte en främling

Stockholms stadsbibliotek anordnar tillsammans med stiftelsen Teskedorden och Vilja förlag ett evenemang den 31 augusti som handlar om en antologi på lättläst svenska som heter ”Inte en främling”. Den utkommer i augusti och innehåller kända och okända svenskars berättelser av att inte tillhöra normen. På evenemanget som är den 31 augusti kl. 18 på Stadsbiblioteket (Sveavägen 73) medverkar bl.a. författaren Patrik Lundberg och entreprenören Georgios Karpathakis i ett samtal om utanförskap, normer och diskriminering. Läs mer om evenemanget här.

Publicerat i Stockholm | Lämna en kommentar

Jim Cummins i Umeå

20160607_155316 (1)Jim Cummins besökte Umeå 7 juni och höll en föreläsning med titeln ”Multilingualism, identity and school achievement: seperating evidence from ideology”.

Det var en välbesökt föreläsning där Cummins talade om att finna mönster för framgång inom andraspråksutbildning, att identifiera orsakerna till när eleverna inte presterar som förväntat och han exemplifierade med filmklipp och citat från olika forskningsprojekt inom andraspråksundervisning i Kanada.

Cummins talade om hur viktigt det är för modersmålet att få ta plats i klassrummet och att det är en framgångsfaktor för eleverna. Det ökar den språkliga medvetenheten både i modersmålet och målspråket. Det är även viktigt för lärarna att ha kännedom om den identitetsskapande process som pågår i klassrummet och att du som lärare i väldigt stor utsträckning påverkar riktningen i den processen. Detta är avgörande för hur den nyanlända eleven tolkar sin roll i den nya kontext hen har hamnat i. En fråga som Cummins ställde var ”Om du inte vet vem du är, tror du då att eleven bryr sig om det som pågår i klassrummet?”

Vikten av läsning var också ett återkommande budskap från Cummins och att eleverna ges möjlighet att skriva. När vi gör detta ger vi eleverna möjligheterna att verkligen lära sig skolspråket.

Det var en givande eftermiddag och jag tror vi var många som lämnade föreläsningen med ny energi och kraft då Cummins är en mycket engagerad och ödmjuk föreläsare och forskare.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar